Sofas

Sort by
Tiburon Sofa - Washed Fog - Sofa

Tiburon Sofa - Washed Fog

$2,795.00 $2,225.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Sawyer Loveseat Sofa - Navy - Sofa

Sawyer Loveseat Sofa - Navy

$1,150.00 $895.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Parker Sofa – Oxford Black - Sofa

Parker Sofa – Oxford Black

$2,095.00 $1,675.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Palisades Apartment Sofa - Washed Taupe - Sofa

Palisades Apartment Sofa - Washed Taupe

$2,595.00 $2,075.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Palisades Apartment Sofa - Washed Natural - Sofa

Palisades Apartment Sofa - Washed Natural

$2,595.00 $2,075.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Pax 3–Seater Sofa Bed - Sofa

Pax 3–Seater Sofa Bed

$2,595.00 $2,075.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Parker Sofa – Charme Russet - Sofa

Parker Sofa – Charme Russet

$2,095.00 $1,675.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Laguna Sofa - White - Sofa

Laguna Sofa - White

$3,295.00 $2,625.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Claremont Loveseat Sofa - Washed White - Sofa

Claremont Loveseat Sofa - Washed White

$2,295.00 $1,825.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Morgan Sofa - Oxford Black - Sofa

Morgan Sofa - Oxford Black

$2,795.00 $2,225.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
Morgan Sofa - Outback Tan - Sofa

Morgan Sofa - Outback Tan

$2,795.00 $2,225.00
Add to Cart
Add to Cart
Heart Icon Heart Icon
Close Icon
1 2 3